Bij de (ver)koop van aandelen worden in de bijlage bij de koopovereenkomst vaak “standaard”garanties opgenomen. Een voorbeeld van een garantie is de informatiegarantie: een dergelijke garantie dient de koper te beschermen tegen onjuiste en/of onvolledige informatie van de verkoper. In de praktijk zien wij wel dat dergelijke bepalingen door partijen zonder na te denken in de (bijlage bij de) overeenkomst worden opgenomen. Maar wat nu als er een beroep op een dergelijke garantie wordt gedaan terwijl er geen, althans onvoldoende onderzoek is gedaan?

Continue Reading